• Company
 • Service
 • Downloads
 • Links
 • Contact

ชุดทดลองการเคลื่อนที่เชิงเส้นสำหรับนักเรียน

ชุดทดลองการเคลื่อนที่เชิงเส้นสำหรับนักเรียน ไม่น้อยกว่า 10 การทดลอง

 1. คุณสมบัติทั่วไป
 • ศึกษาการเคลื่อนที่
 • ศึกษากฎของนิวตัน
 • ศึกษาพลังงานศักย์พลังงานจลน์
 • ศึกษาโมเมนตัม (การชนแบบยืดหยุ่นและไม่ยืดหยุ่น)
 1. คุณสมบัติเฉพาะ

2.1. รางแรงเสียดทานต่ำอลูมิเนียมขนาดยาวไม่น้อยกว่า 5 เมตร จำนวน 1 อัน

 • 2.1.1. ความยาว 53 เมตร
 • 2.1.2. ทำจากอลูมิเนียม

2.2. เครื่องนับเวลาแบบตัวเลข           จำนวน 1 เครื่อง

 • 2.2.1. แสดงผลด้วย LED 4 ตำแหน่ง หรือดีกว่า
 • 2.2.2. สามารถเลือกโหมดการทำงานได้ไม่น้อยกว่า 4 โหมด ดังต่อไปนี้
  • 2.2.2.1. โหมดนับพัลซ์ (Pulse) โดยเลือกที่ตำแหน่ง Count และสามารถนับพัลซ์ได้ 0 ถึง 9999
  • 2.2.2.2. โหมดการวัดช่วงเวลาระหว่างการบังแสง โดยเลือกที่ตำแหน่ง และสามารถวัด เวลาได้ในช่วง 0 ถึง 9.999 วินาที
  • 2.2.2.3. โหมดการวัดช่วงเวลาระหว่างการบังแสง 2 ครั้ง โดยเลือกที่ตำแหน่งและสามารถวัดเวลาได้ในช่วง 0 ถึง 9.999 วินาที
  • 2.2.2.4. โหมดการวัดช่วงเวลาระหว่างการบังแสง 3 ครั้ง โดยเลือกที่ตำแหน่งและสามารถวัดเวลาได้ในช่วง 0 ถึง 9.999 วินาที
  • 2.2.2.5. ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการทำงานของเครื่อง 5 ถึง 40 องศาเซลเซียส

2.3. รถไว้สำหรับวิ่งบนรางแรงเสียดทานต่ำ จำนวน 2 คัน

 • 2.3.1. มีแท่งเหล็กติดมากับรถเพื่อใช้เพิ่มน้ำหนัก
 • 2.3.2. มีตัวยึดและซ็อกเก็ต 4 มม. สำหรับใช้กับอุปกรณ์เสริมมากมาย

2.4. ตุ้มน้ำหนักสีดำ ขนาด 10 กรัม           จำนวน 4 อัน

2.5. ตุ้มน้ำหนักสีดำขนาด 50 กรัม           จำนวน 3 อัน

2.6. ตุ้มน้ำหนักสีบรอนเงิน ขนาด 10 กรัม จำนวน 4 อัน

2.7. ตุ้มน้ำหนักสีบรอนเงิน ขนาด 50 กรัม จำนวน 3 อัน

2.8. ตัวปล่อยวัตถุวิ่งบนรางเสียดทานต่ำ จำนวน 1 อัน

2.9. รอกสำหรับรางเสียดทานต่ำ จำนวน 1 อัน

 • 2.9.1. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรอก 25 มม.

2.10. จุ๊บพร้อมปลั๊ก จำนวน 2 อัน

2.11. เชือกยาวไม่น้อยกว่า 200 เมตร จำนวน 1 ชุด

2.12. ตุ้มน้ำหนักสำหรับใส่รถขนาดไม่น้อยกว่า 400 กรัม ± 5 จำนวน 2 อัน

2.13. แผ่นพร้อมปลั๊ก จำนวน 1 อัน

2.14. ที่ยึดจับสำหรับรอก จำนวน 1 อัน

2.15. เข็มพร้อมปลั๊ก จำนวน 2 อัน

2.16. แผ่นน้ำหนักขนาด 1 กรัม จำนวน 20 แผ่น

2.17. ที่ยึดจับอุปกรณ์ จำนวน 1 อัน

2.18. ที่ยึดจับสำหรับ light barrier จำนวน 4 อัน

2.19. แม่เหล็กพร้อมปลั๊ก จำนวน 1 อัน

2.20. ที่ยึดปลายสำหรับรางเสียดทานต่ำ จำนวน 2 อัน

2.21. ง่ามใส่ยางพร้อมปลั๊ก จำนวน 2 อัน

2.22. รอกเดี่ยวเคลื่อนที่           จำนวน 1 อัน

2.23. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 มม.

2.24. พร้อมตะขอเกี่ยว

 • 2.24.1. แผ่นกั้นแสงขนาดไม่น้อยกว่า 100 มิลลิเมตร จำนวน 2 อัน
 • 2.24.2. เครื่องชั่งขนาดไม่น้อยกว่า 2200 กรัม จำนวน 1 เครื่อง
  • 2.24.2.1. ความละเอียดในการอ่านค่า 1 กรัม
  • 2.24.2.2. จอแสดงผลแบบ LCD
  • 2.24.2.3. ใช้แบตเตอรี่แบบ 3 AA

2.25. ชุดสมาร์ทเซ็นเซอร์สำหรับวัดการเคลื่อนที่           จำนวน 1 อัน

 • 2.25.1. เป็นเซ็นเซอร์แบบ All in one เชื่อมต่อไร้สายผ่าน Bluetooth ใช้ได้กับ tablet ที่ใช้ระบบ iOS หรือ Android และสมาร์ทโฟนที่ใช้ระบบ Android
 • 2.25.2. มี App สำหรับโหลดใช้งานได้ฟรี
  • 2.25.2.1. สามารถ download เพื่อใช้งานได้ทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS
  • 2.25.2.2. สามารถแสดงค่าการวัดเป็นตัวเลขแบบ Realtime
  • 2.25.2.3. สามารถแสดงผลในรูปแบบ Graphic gauge ได้
  • 2.25.2.4. สามารถแสดงผลในรูปแบบกราฟการเปลี่ยนแปลงเปรียบเทียบกับ เวลาใน หน่วยวินาที
  • 2.25.2.5. มีเครื่องมือที่ใช้ในการย่อและขยายกราฟ เพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของข้อมูลการวัด
  • 2.25.2.6. มีเครื่องมือที่ใช้ในการหาค่าเฉลี่ยของข้อมูลที่วัดได้
  • 2.25.2.7. มีฟังก์ชันในการจับเวลา และฟังก์ชันในการตั้งเวลานับถอยหลัง
  • 2.25.2.8. สามารถตั้งค่าอัตราการส่งข้อมูล (Sampling rate) ได้
  • 2.25.2.9. ในขณะที่ทำการวัด สามารถบันทึกรูปภาพ, วิดีโอ, เสียง, ข้อความ และ พิกัดของตำแหน่งที่กำลังทำการทดลองได้
  • 2.25.2.10. สามารถ export ข้อมูลในรูปแบบไฟล์และสามารถแชร์ผ่านอีเมลล์ หรือ Line application ได้
  • 2.25.2.11. ไฟล์ข้อมูลที่ได้จากการวัดสามารถเปิดในโปรแกรม Microsoft Excel ได้
 • 2.25.3. ใช้เทคโนโลยี Bluetooth 4 หรือดีกว่า
 • 2.25.4. การเชื่อมต่อและใช้งาน (Plug & Play) เพียงแค่เปิดสวิตซ์ของตัวเซนเซอร์และเปิดโปรแกรมเพื่อเลือกการเชื่อมต่อกับเซนเซอร์
 • 2.25.5. ช่วงของการวัด 2 … 2 เมตร
 • 2.25.6. ความละเอียดในการวัด 1 มิลลิเมตร
 • 2.25.7. แซมเปิลเรทหรืออัตราการส่งผ่านข้อมูล 50 Hz หรือดีกว่า
 • 2.25.8. ความจุของแบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า 250 mAh
 • 2.25.9. ระยะการเชื่อมต่อแบบไม่มีสิ่งกีดขวางโดยประมาณ 30 เมตร หรือมากกว่า
 • 2.25.10. ใช้งานได้ดีในช่วงอุณหภูมิ 5-40 องศาเซลเซียส, ความชื้นน้อยกว่า 80%
 • 2.25.11. มีปุ่มเปิด-ปิด สามารถเปิด-ปิด ได้โดยการกดค้างไว้มากกว่า 3 วินาที
 • 2.25.12. มี LED แสดงสถานการณ์เชื่อมต่อ Bluetooth ดังต่อไปนี้
  • 2.25.12.1. ถ้าแสดงสีแดงทุก ๆ 2 วินาที แสดงว่ายังไม่ได้เชื่อมต่อ
  • 2.25.12.2. ถ้าแสดงสีเขียวทุก ๆ 2 วินาที แสดงว่าเชื่อมต่อแล้ว
  • 2.25.12.3. ถ้าแสดงสีเขียวทุก ๆ 4 วินาที แสดงว่ากำลังทำการวัดค่าอยู่
 • 2.25.13. มี LED แสดงสถานะของแบตเตอรี่ ถ้าแสดงสีแดงทุก ๆ 2 วินาที แสดงถึง Low battery

2.26. สายวัด ยาว 2 เมตร จำนวน 1 อัน

2.27. ที่วางแผ่นน้ำหนักมีตะขอเกี่ยว           จำนวน 1 อัน

2.28. อุปกรณ์ประกอบการทดลองอื่น ๆ ครบสมบูรณ์พร้อมทำการทดลอง

 1. รายละเอียดอื่น ๆ

3.1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตหรือได้รับแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่ายภายในประเทศ โดยมีหนังสือแต่งตั้งการเป็นตัวแทนเพื่อบริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพ

3.2. เป็นผลิตภัณฑ์นำเข้าจากประเทศยุโรปหรืออเมริกา

3.3. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001

3.4. คู่มือประกอบการทดลองไม่น้อยกว่า 1 ชุด

3.5. รับประกันคุณภาพ ไม่น้อยกว่า 1 ปี