• Company
 • Service
 • Downloads
 • Links
 • Contact

ชุดทดลองพลังงานทดแทนแบบบอร์ดสำหรับอาจารย์

ชุดทดลองพลังงานทดแทนแบบบอร์ดสาธิตหน้าห้องเรียนสำหรับอาจารย์ ไม่น้อยกว่า 30 การทดลอง

 1. คุณสมบัติทั่วไป

โดยครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้

 • การแปลงพลังงาน
 • พลังงานความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์
 • พลังงานความร้อนจากภายนอก
 1. คุณสมบัติเฉพาะ

2.1. แหล่งจ่ายไฟ จำนวน 1 เครื่อง

 • 2.1.1. ช่วงของการจ่ายความต่างศักย์

กระแสตรง ปรับได้        0…12 VDC

กระแสสลับ เลือกได้       6, 12, VAC

 • 2.1.2. ช่วงของการจ่ายกระแส

กระแสตรง ปรับได้        0…2 A

กระแสสลับ สูงสุด         5 A

 • 2.1.3. การกระเพื่อมของสัญญาณ (Remnant ripples) น้อยกว่า 1 mV.
 • 2.1.4. มีวงจรป้องกันการลัดวงจร และ วงจรตัดกระแสไฟเกิน

2.2. หลอดไฟ 220V / 120W พร้อมตัวสะท้อนแสง           จำนวน 1 อัน

2.3. โคมสำหรับใส่หลอดไฟเป็นซ๊อกเก็ตแบบ E 27           จำนวน 1 อัน

2.4. แท่งเหล็กยาวไม่น้อยกว่า 750 มิลลิเมตร จำนวน 1 อัน

2.5. บล็อกต่อวงจรแบบมีแถบแม่เหล็ก                                            จำนวน 1 ชุด

 • 2.5.1. เป็นบล็อกลักษณะวงกลมทำจากพลาสติกใสบรรจุอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไว้ภายใน
 • 2.5.2. มีที่ล็อคต่อเชื่อมกันแต่ละบล็อกโดยรอบสี่ด้าน
 • 2.5.3. ใช้ระบบล็อคแบบอินเตอร์ล็อกกิ้ง (Interlocking System)
 • 2.5.4. จุดเชื่อมวงจรเป็นโลหะที่ทนทานและนำกระแสได้ดี
 • 2.5.5. มีสัญลักษณ์บอกชนิดของอุปกรณ์ที่บรรจุอยู่ภายในสังเกตเห็นได้ชัดเจน
 • 2.5.6. ประกอบด้วยบล็อกที่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ดังต่อไปนี้บรรจุอยู่ภายในบล็อก
    • 2.5.6.1. โมดูลสวิตซ์ปิด / เปิดสองทาง จำนวน 1 อัน
    • 2.5.6.2. โมดูลแบบเส้นตรง จำนวน 1 อัน
    • 2.5.6.3. โมดูลเส้นตรงมีช่องเสียบสายไฟตรงปลาย จำนวน 2 อัน
    • 2.5.6.4. โมดูลเชื่อมต่อหลอดไฟขนาด E10 จำนวน 1 อัน
    • 2.5.6.5. มอเตอร์พร้อมจานแสดงการหมุน จำนวน 1อัน
    • 2.5.6.6. โมดูลแบบรูปตัว T จำนวน 2 อัน
    • 2.5.6.7. โมดูลสวิตซ์ปิด / เปิดทางเดียว จำนวน 1 อัน
    • 2.5.6.8. โมดูลมอเตอร์ 12 VDC จำนวน 1 อัน
    • 2.5.6.9. โมดูลมีช่องเสียบสายไฟตรงกลาง 2 จุด จำนวน 1อัน

2.6. หลอดไฟขนาด 1.5V ขั้วแบบ E 10 จำนวน 10 หลอด           จำนวน 1 ชุด

2.7. ตุ้มน้ำหนักสีดำ ขนาด 10 กรัม จำนวน 4 อัน

2.8. ตุ้มน้ำหนักสีดำ ขนาด 50 กรัม          จำนวน 1 อัน

2.9. เชือกยาวไม่น้อยกว่า 20 เมตร จำนวน 1 ม้วน

2.10. กรวยพลาสติกทรงกระบอกขนาด 300 มิลลิลิตร จำนวน 1 อัน

2.11. แผ่นเก็บรังสีแสงอาทิตย์           จำนวน 1 ชุด

2.12. บีกเกอร์แก้วขนาด 250 ml                             จำนวน 1 ใบ

2.13. บีกเกอร์แก้วขนาด 400 ml                             จำนวน 2 ใบ

2.14. แผ่นฉนวนความร้อนขนาด 100 มม. x 135 มม จำนวน 1 อัน

2.15. สเกลสำหรับติดบอร์ด จำนวน 1 อัน

2.16. ขดลวดให้ความร้อนพร้อมซ็อกเก็ต จำนวน 1 อัน

2.17. โมดูลสำหรับใส่หลอดไฟแบบขั้ว E10                              จำนวน 1 อัน

2.18. โมดูลแบบตั้งฉาก                              จำนวน 4 อัน

2.19. เทอร์โมเจนเนอร์เรเตอร์แบบเพลเทียร์           จำนวน 1 อัน

 • 2.19.1. ความต้านทานภายใน 2.8 โอห์ม
 • 2.19.2. กระแสสูงสุดไม่น้อยกว่า 6 A
 • 2.19.3. การใช้พลังงาน 34.1 W
 • 2.19.4. อุณหภูมิสูงสุดไม่น้อยกว่า 125 ° C

2.20. ตัวยึดสำหรับจับยึดแบบ 2 ช่อง ขนาดช่อง 0-13 มม. ฐานแบบแม่เหล็ก จำนวน 1 อัน

2.21. ท่อแก้วยาวไม่น้อยกว่า 200 มิลลิเมตร จำนวน 1 อัน

2.22. แผ่นสักหลาดขนาด 100 x 100 มิลลิเมตร จำนวน 2 แผ่น

2.23. ท่อสิลิโคลนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 6 มิลลิเมตร จำนวน 1 เส้น

2.24. โพรบวัดอุณหภูมิ จำนวน 1 อัน

 • ช่วงอุณหภูมิ: – 50 … + 400 ° C

2.25. Cobra 4 วัด กระแส,แรงดัน,งานและกำลัง จำนวน 1 อัน

2.26. ที่ยึดจับสำหรับ Cobra 4 จำนวน 1 อัน

2.27. ชุดสมาร์ทเซ็นเซอร์สำหรับวัดแรงดันไฟฟ้า                              จำนวน 1 อัน

 • 2.27.1. เป็นเซ็นเซอร์แบบ All in one เชื่อมต่อไร้สายผ่าน Bluetooth ใช้ได้กับ tablet ที่ใช้ระบบ iOS หรือ Android และสมาร์ทโฟนที่ใช้ระบบ Android
 • 2.27.2. มี App สำหรับโหลดใช้งานได้ฟรี
  • 2.27.2.1. สามารถ download เพื่อใช้งานได้ทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS
  • 2.27.2.2. สามารถแสดงค่าการวัดเป็นตัวเลขแบบ Realtime
  • 2.27.2.3. สามารถแสดงผลในรูปแบบ Graphic gauge ได้
  • 2.27.2.4. สามารถแสดงผลในรูปแบบกราฟการเปลี่ยนแปลงเปรียบเทียบกับ เวลาในหน่วยวินาที
  • 2.27.2.5. มีเครื่องมือที่ใช้ในการย่อและขยายกราฟ เพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของข้อมูลการวัด
  • 2.27.2.6. มีเครื่องมือที่ใช้ในการหาค่าเฉลี่ยของข้อมูลที่วัดได้
  • 2.27.2.7. มีฟังก์ชันในการจับเวลา และฟังก์ชันในการตั้งเวลานับถอยหลัง
  • 2.27.2.8. สามารถตั้งค่าอัตราการส่งข้อมูล (Sampling rate) ได้
  • 2.27.2.9. ในขณะที่ทำการวัด สามารถบันทึกรูปภาพ, วิดีโอ, เสียง, ข้อความ และ พิกัดของตำแหน่งที่กำลังทำการทดลองได้
  • 2.27.2.10. สามารถ export ข้อมูลในรูปแบบไฟล์และสามารถแชร์ผ่านอีเมลล์ หรือ Line application ได้
  • 2.27.2.11. ไฟล์ข้อมูลที่ได้จากการวัดสามารถเปิดในโปรแกรม Microsoft Excel ได้
 • 2.27.3. ใช้เทคโนโลยี Bluetooth 4 หรือดีกว่า
 • 2.27.4. การเชื่อมต่อและใช้งาน (Plug & Play) เพียงแค่เปิดสวิตซ์ของตัวเซนเซอร์และเปิดโปรแกรมเพื่อเลือกการเชื่อมต่อกับเซนเซอร์
 • 2.27.5. ช่วงของการวัด +/- 30 โวลต์
 • 2.27.6. ความละเอียดในการวัด 02 โวลต์
 • 2.27.7. แซมเปิลเรทหรืออัตราการส่งผ่านข้อมูล 1000 Hz หรือดีกว่า
 • 2.27.8. ความจุของแบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า 250 mAh
 • 2.27.9. ระยะการเชื่อมต่อแบบไม่มีสิ่งกีดขวางโดยประมาณ 30 เมตร หรือมากกว่า
 • 2.27.10. ใช้งานได้ดีในช่วงอุณหภูมิ 5-40 องศาเซลเซียส, ความชื้นน้อยกว่า 80%
 • 2.27.11. มีปุ่มเปิด-ปิด สามารถเปิด-ปิด ได้โดยการกดค้างไว้มากกว่า 3 วินาที
 • 2.27.12. มี LED แสดงสถานการณ์เชื่อมต่อ Bluetooth ดังต่อไปนี้
  • 2.27.12.1. ถ้าแสดงสีแดงทุก ๆ 2 วินาที แสดงว่ายังไม่ได้เชื่อมต่อ
  • 2.27.12.2. ถ้าแสดงสีเขียวทุก ๆ 2 วินาที แสดงว่าเชื่อมต่อแล้ว
  • 2.27.12.3. ถ้าแสดงสีเขียวทุก ๆ 4 วินาที แสดงว่ากำลังทำการวัดค่าอยู่
 • 2.27.13. มี LED แสดงสถานะของแบตเตอรี่ ถ้าแสดงสีแดงทุก ๆ 2 วินาที แสดงถึง Low battery

2.28. ชุดสมาร์ทเซ็นเซอร์สำหรับวัดกระแสไฟฟ้า                               จำนวน 1 อัน

 • 2.28.1. เป็นเซ็นเซอร์แบบ All in one เชื่อมต่อไร้สายผ่าน Bluetooth ใช้ได้กับ tablet ที่ใช้ระบบ iOS หรือ Android และสมาร์ทโฟนที่ใช้ระบบ Android
 • 2.28.2. มี App สำหรับโหลดใช้งานได้ฟรี
  • 2.28.2.1. สามารถ download เพื่อใช้งานได้ทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS
  • 2.28.2.2. สามารถแสดงค่าการวัดเป็นตัวเลขแบบ Realtime
  • 2.28.2.3. สามารถแสดงผลในรูปแบบ Graphic gauge ได้
  • 2.28.2.4. สามารถแสดงผลในรูปแบบกราฟการเปลี่ยนแปลงเปรียบเทียบกับ เวลาในหน่วยวินาที
  • 2.28.2.5. มีเครื่องมือที่ใช้ในการย่อและขยายกราฟ เพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของข้อมูลการวัด
  • 2.28.2.6. มีเครื่องมือที่ใช้ในการหาค่าเฉลี่ยของข้อมูลที่วัดได้
  • 2.28.2.7. มีฟังก์ชันในการจับเวลา และฟังก์ชันในการตั้งเวลานับถอยหลัง
  • 2.28.2.8. สามารถตั้งค่าอัตราการส่งข้อมูล (Sampling rate) ได้
  • 2.28.2.9. ในขณะที่ทำการวัด สามารถบันทึกรูปภาพ, วิดีโอ, เสียง, ข้อความ และ พิกัดของตำแหน่งที่กำลังทำการทดลองได้
  • 2.28.2.10. สามารถ export ข้อมูลในรูปแบบไฟล์และสามารถแชร์ผ่านอีเมลล์ หรือ Line application ได้
  • 2.28.2.11. ไฟล์ข้อมูลที่ได้จากการวัดสามารถเปิดในโปรแกรม Microsoft Excel ได้
 • 2.28.3. ใช้เทคโนโลยี Bluetooth 4 หรือดีกว่า
 • 2.28.4. การเชื่อมต่อและใช้งาน (Plug & Play) เพียงแค่เปิดสวิตซ์ของตัวเซนเซอร์และเปิดโปรแกรมเพื่อเลือกการเชื่อมต่อกับเซนเซอร์
 • 2.28.5. ช่วงของการวัด +/- 1 แอมป์
 • 2.28.6. ความละเอียดในการวัด 5 มิลลิแอมป์
 • 2.28.7. แซมเปิลเรทหรืออัตราการส่งผ่านข้อมูล 1000 Hz หรือดีกว่า
 • 2.28.8. ความจุของแบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า 250 mAh
 • 2.28.9. ระยะการเชื่อมต่อแบบไม่มีสิ่งกีดขวางโดยประมาณ 30 เมตร หรือมากกว่า
 • 2.28.10. ใช้งานได้ดีในช่วงอุณหภูมิ 5-40 องศาเซลเซียส, ความชื้นน้อยกว่า 80%
 • 2.28.11. มีปุ่มเปิด-ปิด สามารถเปิด-ปิด ได้โดยการกดค้างไว้มากกว่า 3 วินาที
 • 2.28.12. มี LED แสดงสถานการณ์เชื่อมต่อ Bluetooth ดังต่อไปนี้
  • 2.28.12.1. ถ้าแสดงสีแดงทุก ๆ 2 วินาที แสดงว่ายังไม่ได้เชื่อมต่อ
  • 2.28.12.2. ถ้าแสดงสีเขียวทุก ๆ 2 วินาที แสดงว่าเชื่อมต่อแล้ว
  • 2.28.12.3. ถ้าแสดงสีเขียวทุก ๆ 4 วินาที แสดงว่ากำลังทำการวัดค่าอยู่
 • 2.28.13. มี LED แสดงสถานะของแบตเตอรี่ ถ้าแสดงสีแดงทุก ๆ 2 วินาที แสดงถึง Low battery

2.29. ชุดสมาร์ทเซ็นเซอร์สำหรับวัดอุณหภูมิ                     จำนวน 1 อัน

 • 2.29.1. เป็นเซ็นเซอร์แบบ All in one เชื่อมต่อไร้สายผ่าน Bluetooth ใช้ได้กับ tablet ที่ใช้ระบบ iOS หรือ Android และสมาร์ทโฟนที่ใช้ระบบ Android
 • 2.29.2. มี App สำหรับโหลดใช้งานได้ฟรี
  • 2.29.2. สามารถ download เพื่อใช้งานได้ทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS
  • สามารถแสดงค่าการวัดเป็นตัวเลขแบบ Realtime
  • สามารถแสดงผลในรูปแบบ Graphic gauge ได้
  • สามารถแสดงผลในรูปแบบกราฟการเปลี่ยนแปลงเปรียบเทียบกับ เวลาในหน่วยวินาที
  • มีเครื่องมือที่ใช้ในการย่อและขยายกราฟ เพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของข้อมูลการวัด
  • มีเครื่องมือที่ใช้ในการหาค่าเฉลี่ยของข้อมูลที่วัดได้
  • มีฟังก์ชันในการจับเวลา และฟังก์ชันในการตั้งเวลานับถอยหลัง
  • สามารถตั้งค่าอัตราการส่งข้อมูล (Sampling rate) ได้
  • ในขณะที่ทำการวัด สามารถบันทึกรูปภาพ, วิดีโอ, เสียง, ข้อความ และ พิกัดของตำแหน่งที่กำลังทำการทดลองได้
  • สามารถ export ข้อมูลในรูปแบบไฟล์และสามารถแชร์ผ่านอีเมลล์ หรือ Line application ได้
  • ไฟล์ข้อมูลที่ได้จากการวัดสามารถเปิดในโปรแกรม Microsoft Excel ได้
 • 2.29.3. ใช้เทคโนโลยี Bluetooth 4 หรือดีกว่า
 • 2.29.4. การเชื่อมต่อและใช้งาน (Plug & Play) เพียงแค่เปิดสวิตซ์ของตัวเซนเซอร์และเปิดโปรแกรมเพื่อเลือกการเชื่อมต่อกับเซนเซอร์
 • 2.29.5. ช่วงของการวัด -40 … 120 องศาเซลเซียส
 • 2.29.6. ความละเอียดในการวัด 01 องศาเซลเซียส
 • 2.29.7. แซมเปิลเรทหรืออัตราการส่งผ่านข้อมูล 10 Hz หรือดีกว่า
 • 2.29.8. ชนิดของแบตเตอรี่เป็นแบบ CR2032
 • 2.29.9. ระยะการเชื่อมต่อแบบไม่มีสิ่งกีดขวางโดยประมาณ 30 เมตร หรือมากกว่า
 • 2.29.10. ใช้งานได้ดีในช่วงอุณหภูมิ 5-40 องศาเซลเซียส, ความชื้นน้อยกว่า 80%
 • 2.29.11. มีปุ่มเปิด-ปิด สามารถเปิด-ปิด ได้โดยการกดค้างไว้มากกว่า 3 วินาที
 • 2.29.12. มี LED แสดงสถานการณ์เชื่อมต่อ Bluetooth ดังต่อไปนี้
  • 2.29.12.1. ถ้าแสดงสีแดงทุก ๆ 2 วินาที แสดงว่ายังไม่ได้เชื่อมต่อ
  • 2.29.12.2. ถ้าแสดงสีเขียวทุก ๆ 2 วินาที แสดงว่าเชื่อมต่อแล้ว
  • 2.29.12.3. ถ้าแสดงสีเขียวทุก ๆ 4 วินาที แสดงว่ากำลังทำการวัดค่าอยู่
 • 2.29.13. มี LED แสดงสถานะของแบตเตอรี่ ถ้าแสดงสีแดงทุก ๆ 2 วินาที แสดงถึง Low battery

2.30. อุปกรณ์ประกอบการทดลองอื่น ๆ ครบสมบูรณ์พร้อมทำการทดลอง

 1. รายละเอียดอื่น ๆ

3.1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตหรือได้รับแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่ายภายในประเทศ โดยมีหนังสือแต่งตั้งการเป็นตัวแทนเพื่อบริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพ

3.2. เป็นผลิตภัณฑ์นำเข้าจากประเทศยุโรปหรืออเมริกา

3.3. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001

3.4. คู่มือประกอบการทดลองไม่น้อยกว่า 1 ชุด

3.5. รับประกันคุณภาพ ไม่น้อยกว่า 1 ปี